ความเชื่อมโยงที่โดดเด่น

เชื่อมคุณกับโลกของผู้เชี่ยวชาญ

ที่อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์
เราเชื่อมหนึ่งในโลกกว้างแห่งการลงทุนด้วยมุมมองเชิงลึกพร้อมวิสัยทัศน์ที่หลากหลาย เราเรียกว่า
ความเชื่อมโยงที่โดดเด่น ทีมาพร้อมหัวใจที่สำคัญคือ

  • ทีมงานที่พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการตัดสินใจเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกว่าและมั่นคงกว่า
  • เราไม่พึ่งพาทีมวิจัยจากภายนอก เพื่อความเที่ยงตรงของข้อมูล
  • เราให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
    และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อโอกาสในการเสริมสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน
    พร้อมลดความเสี่ยง

ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 1,000 คนจากทั่วโลก คือความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน
ระดับโลกอย่างแท้จริง – ครอบคลุมทุกตลาด ทุกสินทรัพย์ และทุกกลยุทธ์การลงทุน

เราผสมผสานความรู้เชิงลึกในแต่ละตลาดร่วมกับพลัง
ในการเชื่อมโยงมุมมองระดับโลก เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีสำหรับคุณ

* ข้อมูล: อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์, 30 มิ.ย. 2561

กองทุนรวมตราสารทุน

นักลงทุนในตราสารทุนเชิงรุก เชื่อว่าการวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐานอย่างลึกซึ้งและการมีวินัยการลงทุน
จะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

อ่านเพิ่มเติม